Gweithiwr Glanhau Dros do, Canolfan Weithgaredd Plant, Marchwiail, Wrecsam £9.00 / awr ynghyd â lwfans gwyliau blynyddol

Rydym yn chwilio am gweithiwr glanhau parhaol i weithio yn canolfan weithgaredd plant, agos Marchwiail, Wrecsam . 4 awr yr wythnos (Dydd Mercher 8.00am - 12hanner dydd) NEU 3 awr yr wythnos (Dydd Mercher 9.00am - 12 hanner dydd).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Fodd bynnag, nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon