Glanhawyr wrth Gefn (Lleoliadau Amrywiol) £9.00 / awr.

Rydym yn chwilio am lanhawyr i weithio mewn lleoliadau amrywiol yn ardal Wrecsam, gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion, canolfannau pobl ifanc a chanolfannau chwaraeon. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud gwaith cyflenwi yn ystod absenoldeb gwyliau ac absenoldeb staff a gytundebwyd ar sail wrth gefn. Mae glanhawyr wrth gefn yn rhydd i dderbyn neu wrthod gwaith a gallant bennu'r lleoliadau a'r amseroedd y byddant ar gael i weithio. Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith rhwng 3.30pm a 7.00pm er mae’n bosib y bydd peth gwaith bore hefyd ar gael.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Fodd bynnag, nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon