Glanhawyr parhaol (Lleoliadau Amrywiol) £9.00 / awr.

Rydym yn chwilio am lanhawyr parhaol i weithio mewn lleoliadau amrywiol yn ardal Wrecsam, gan gynnwys swyddfeydd, ysgolion, canolfannau pobl ifanc a chanolfannau chwaraeon. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd wneud gwaith cyflenwi dros gyfnodau o wyliau ac absenoldeb salwch, a rhaid iddynt allu teithio ar draws y Fwrdeistref Sirol i ymgymryd â’r gwaith.

12.5 awr yr wythnos (Dydd Llun - Dydd Gwener)

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Fodd bynnag, nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon