Gweithiwr Glanhau Parhaol, swyddfeydd, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam 16.25 awr £9.00 / awr

Rydym yn chwilio am gweithiwr glanhau parhaol i weithio swyddfeydd ein cleient yn Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. 16.25 awr yr wythnos (Dydd Llun - Dydd Iau 5.00pm - 8.00pm, Dydd Gwener  2.15pm - 6.30pm).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Fodd bynnag, nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon