Gweithiwr Glanhau Parhaol, Parc Gwyliau, Wrecsam £9.00 / awr

Rydym yn chwilio am gweithiwr glanhau parhaol i weithio yn a Parc Gwyliau, Wrecsam. 7.50 awr yr wythnos (Dydd Llun a Dydd Gwener 10.30am - 2.15pm).

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg. Fodd bynnag, nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon