Gweithio i ni

Swyddi

Ein pobl yw enaid ein cwmni ac rydym bob amser yn awyddus i recriwtio’r bobl iawn. Mae gan lawer o’n gweithwyr brofiad o 10, 15 a hyd yn oed 20 mlynedd yn y gwasanaeth.

Rydym am gael pobl sy’n ddibynadwy, sy’n rhoi sylw i fanylder, moeseg waith gref ac agwedd gadarnhaol. Byddai profiad glanhau blaenorol o help ond nid yw’n hanfodol gan y bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Bydd y rhan fwyaf o’n swyddi yn addas ar gyfer pobl sy’n chwilio am waith rhan amser.

NID ydym yn cyflogi glanhawyr ar gontractau sero awr. Mae gan bob un o’n glanhawyr sy’n gweithio ar safleoedd a gontractiwyd oriau gwaith sefydlog rheolaidd. Byddwn ond yn cyflogi pobl ar sail achlysurol i weithio mewn absenoldebau tymor byr. Mae llawer o’n staff wrth gefn yn mynd ymlaen i weithio i ni ar sail barhaol.

Rydym yn cynnig cyfradd gychwynnol o £9.00 yr awr a 23 diwrnod o wyliau blynyddol ac eithrio gwyliau’r banc*, a phensiwn. Mae gennym swyddi gwag i lanhawyr parhaol, dros dro ac achlysurol yn rheolaidd. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwaith rhan-amser, cysylltwch â ni ar 01978 315643 neu e-bostiwch info@cambriancleaningservices.co.uk

* Lwfans Cyfwerth ar gyfer staff mewn ysgolion.

Swyddi Gwag Presennol

Gweithiwr Glanhau Parhaol, Ysgol Plas Coch, Wrecsam £9.00 / awr

Darllen mwy

Glanhawyr parhaol (Lleoliadau Amrywiol) £9.00 / awr.

Darllen mwy

Glanhawyr wrth Gefn (Lleoliadau Amrywiol) £9.00 / awr.

Darllen mwy