Glanhau Adweithiol / Dwys

Cael gwared ar wastraff peiriannau golchi

Mae ein timau fan symudol yn darparu gwasanaeth glanhau adweithiol cyflym ac effeithiol ar gyfer ardaloedd mewnol ac allanol.

Ein Gwasanaethau

 • Glanhau gorlifoedd / mân lifogydd
 • Glanhau difrod damweiniol / maleisus
 • Cael gwared ar wastraff dros ben
 • Ysgubo a chael gwared ar nodwyddau
 • Cael gwared â graffiti
 • Clirio sbwriel wedi’i dipio’n anghyfreithlon
 • Cael gwared ar gwm cnoi

Gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth glanhau dwys yn ychwanegol at wasanaeth glanhau rheolaidd (p’un a yw eich gwasanaeth glanhau o ddydd i ddydd yn cael ei gontractio i ni ai peidio). Os bydd angen, gallwn anfon tîm i weithio ochr yn ochr â’ch glanhawyr presennol.

Gallai’r rhesymau dros lanhau dwys / ychwanegol gynnwys:

 • Gwaith adeiladu / ailaddurno
 • Adleoli swyddfa / staff
 • Arolygiad ysgol
 • Glanhau lefel uchel (yn hyfforddedig a thrwyddedig drwy IPAF)
 • Ymwelwyr pwysig

Cysylltwch â ni
heddiw gyda’ch anghenion glanhau